728 x 90

10 mg per ml

Bestem hvor mye i 10 mg vann ml.

Forholdet mellom volum og masse bestemmes av en enkel matematisk formel.

v = m / p (hvor v er volum, m er masse, p er tetthet)

Tettheten av vann ved 4 ° C er 1000 kg / m3 (eller 1000 mg / ml), dermed 10 mg = 10/1000 = 0,01 ml

Et annet stoff (eller til og med vann ved en temperatur forskjellig fra 4 C) har en annen tetthet. For å konvertere milligram til milliliter av ethvert vilkårlig stoff, bruk en online kalkulator for å konvertere mg til ml.

Denne siden gir en detaljert løsning for konvertering av 10 mg per ml (milligram til milliliter) og en link til en online kalkulator for å utføre denne operasjonen.

Beregning av dosering av legemidler

Tiltak av volum av væsker

1 ts = 5 ml.

1 dessert skje = 2 ts = 10 ml.

1 spiseskje = 3 teskjeer = 15 ml.

Sammensetning - 15 mg / 5 ml. (angitt på pakken eller i instruksjonene) Dette betyr at 1 ts inneholder 15 mg. stoffet.

Hvis du er tildelt en enkeltdose på 15 mg, skal du ta 1 teskje sirup ved 1 gang.

Hvis du er tildelt en enkeltdose på 30 mg, så for 1 mottak skal du ta 2 ts sirup.

Flasken inneholder 80 mg / 160 ml, hvor 80 mg er det aktive stoffet. I dette tilfellet er stoffet anbefalt å ta 1 teskje 2 ganger om dagen.

Beregn dosen i 1 ml: for dette må dosen av stoffet i hele volumet divideres med hele volumet av væsken:

80 mg dividert med 160 ml = 0,5 mg i 1 ml.

Siden en teskje inneholder 5 ml, blir resultatet multiplisert med 5. Det er: 0,5 mg X 5 = 2,5 mg.

Derfor inneholder 1 teskje (enkeltdose) 2,5 mg. aktiv ingrediens.

Instruksjonene indikerer at i 60 ml av den ferdige oppløsningen inneholder 3000 mg aktiv ingrediens.

Og 60 ml er 12 teskjeer på 5 ml.

Og nå gjør vi beregninger: Den angitte dosen av et stoff er 3000 mg. delt med 12. Det er: 3000 mg / 12 = 250 mg.

Så 1 teskje av den ferdige løsningen er 250 mg.

100 mg. Det aktive stoffet er inneholdt i 5 ml.

I 1 ml. inneholder: 100 delt med 5 = 20 mg. aktiv ingrediens.

Du trenger 150 mg.

Vi deler 150 mg med 20 mg - det viser seg at det er 7,5 ml.

1 ml. vannoppløsning - 20 dråper

1 ml. alkohol løsning - 40 dråper

1 ml. alkohol-eter løsning - 60 dråper

STANDARDFORSKNING AV ANTIBIOTIKK FOR INTRA-NUMMER INNLEDNING

1 μg = 1/1000 mg;

1% tilsvarer 10 g / l og 10 mg / ml;

2% 20 g / l eller 20 mg / ml;

1: 1000 = 1 g / 1 000 ml = 1 mg / ml;

1:10 000 = 1 g / 10 000 ml = 0,1 mg / ml eller 100 μg / ml;

1: 1 000 000 = 1 g / 1 000 000 ml = 1 μg / ml

Hvis løsningsmidlet i pakningen ikke er gitt, ta 0,5 ml ved en fortynning av antibiotika med 0,1 g (100 000 IE) pulver. løsning.

For avl:

0,2 g. Trenger 1 ml. løsningsmiddel;

0,5 g. Trenger 2,5-3 ml. løsningsmiddel;

1 g. Trenger 5 ml. løsningsmiddel;

Ampicillin hetteglass inneholder 0,5 g tørt stoff. Hvor mye trenger å ta oppløsningsmidlet til 0,5 ml. løsningen var 0,1 g tørrstoff.

Ved fortynning av antibiotika 0,1 g. Ta av tørrpulver 0,5 ml. løsningsmiddel, derfor:

0,1 g tørrstoff - 0,5 ml. Oppløsningsmidlet

0,5 g tørrstoff - X ml. Oppløsningsmidlet

vi får: 0,5x0,5 = 0,5xX, ytterligere 0,25 = 0,5X, videre X = 0,25: 0,5 = 2,5 ml.

Svar: til 0,5 ml. løsningen var 0,1 g. tørrstoff er nødvendig for å ta 2,5 ml. løsningsmiddel.

I penicillin-hetteglasset er 1 000 000 IE tørt legemiddel. Hvor mye trenger å ta oppløsningsmidlet til 0,5 ml. løsningen var 100.000 IE tørrstoff.

100 000 PIECES tørrstoff - 0,5 ml. tørrstoff

1.000.000 U - X ml. Oppløsningsmidlet

vi mottar: 1 000 000х0,5 = 100 000хХ, ytterligere 500 000 = 100 000 Hz, videre X = 500 000: 100 000 = 5 ml.

Svar: I 0,5 ml av oppløsningen var 100 000 ED. tørrstoff er nødvendig for å ta 5 ml. løsningsmiddel.

I et hetteglass med oksacillin er 0,25 g tørt stoff. Hvor mye trenger å ta et oppløsningsmiddel til 1 ml. løsningen var 0,1 g tørrstoff.

1 ml. løsning - 0,1 g

vi oppnår: 1x0,25 = 0,1xX, ytterligere 0,25 = 0,1X, ytterligere X = 0,25: 01 = 2,5 ml.

Svar: til 1 ml. løsningen var 0,1 g. tørrstoffet trengte å ta 2,5 ml. løsningsmiddel.

Pasienten må angi 400 000 enheter. penicillin. Flaske på 1 000 000 IE. Fortynn 1: 1.

Hvor mange ml. løsningen må tas.

Når fortynnet 1: 1 i 1 ml. Løsningen inneholder 100 000 IE. 1 flaske penicillin 1 000 000 IE. vi deler 10 ml. løsning.

Hvis pasienten må gå inn i 400 000 IE, er det nødvendig å ta 4 ml. den resulterende løsningen.

Advarsel! Før bruk av medisiner er det nødvendig å konsultere legen. Informasjon kun gitt som referanse.

På hytta

05/07/2018 admin Kommentarer Ingen kommentarer

Gjenopprett minne

Vi vet fra aritmetisk at 1 g er en multipelenhet på 1 kg, det vil si tusenvis av kilo. Og når det er nødvendig å finne ut hvor mange gram er i et kilo, multipliserer vi tallet som angir kilo med tusen og får:
1 kg x 1000 = 1000 g, eller 1 kg = 103 g

Så, milligram er også tusendel av en mengde kalt et gram.

Og problemet er løst på lignende måte når du trenger å vite hvor mange milligram er i den.
Vi tildeler tre nuller til sifferet som representerer antall r.

1 g x 1000 = 1000 mg, eller 1 g = 103 mg. Her er et enkelt svar på spørsmålet - i 1 gram hvor mange mg.

Vi bruker kunnskap i praksis

Livet konfronterer oss alltid med en situasjon når vi må løse slike aritmetiske problemer. Oftest forekommer det når du tar medisiner.

Hvis brukerveiledningen for eksempel sier at ikke mer enn 0,2 g av legemidlet kan forbrukes per dag, og 25 mg vekt er indikert på tabletter i en blister, må du vite hvor mange tabletter som skal brukes.

Løsningsalgoritme: 0,2 g x 1000 = 200 mg, 200 mg: 25 mg = 8 tabletter.

Men omvendt oversettelse fra milligram til gram er også ofte funnet, spesielt når du lagrer eller for kjemiske løsninger for økonomiske formål.

Vi husker at hvis 1 g = 103 mg, deretter 1 mg = 10-3 g eller 1 mg = 0,001 g.
Anta at vi i henhold til reseptbeløpet må legge til 300 mg granulert sukker og 800 mg salt et sted, og vi måler bare r.

Internasjonal enhet (IE) - i farmakologi, er dette en enhet for måling av mengden av et stoff, basert på biologisk aktivitet. Brukes for vitaminer, hormoner, visse stoffer, vaksiner, blodkomponenter og lignende biologisk aktive stoffer.

Hvor mange milligram per gram?

Til tross for navnet er ME ikke en del av det internasjonale målesystemet SI.

Den eksakte definisjonen av en enkelt IE er forskjellig for forskjellige stoffer og er etablert ved internasjonal avtale. Den biologiske standardiseringskomiteen til Verdens helseorganisasjon gir referansepreparater av visse stoffer, (vilkårlig) angir antall IE-enheter som er inkludert i dem, og bestemmer biologiske prosedyrer for å sammenligne andre preparater med referanse. Formålet med slike prosedyrer er at forskjellige emner med samme biologiske aktivitet inneholder et like antall IU-enheter.

For noen stoffer ble massekvivalenter av en IE etablert over tid, og målingene i disse enhetene ble offisielt forlatt. Imidlertid kan en IU-enhet fortsatt være i utbredt bruk på grunn av bekvemmelighet. For eksempel finnes vitamin E i åtte forskjellige former, preget av deres biologiske aktivitet. I stedet for å spesifisere typen og vekten av vitaminet i arbeidsstykket, er det noen ganger praktisk å bare angi mengden i IE.

Internasjonal enhet (IE) - internasjonalt avtalte standarder som kreves for å sammenligne innholdet av forskjellige testede biologiske forbindelser basert på deres aktivitet.

Når det er umulig å rense ved kjemiske metoder, analyseres stoffet ved biologiske metoder, og til sammenligning benyttes en stabil standardløsning. Serumstandarder er lagret hos Stat Serum Institute (København, Danmark), Nasjonalt institutt for medisinsk forskning (Mill Hill, Storbritannia) og Verdens helseorganisasjon (WHO) (Genève, Sveits).

Den internasjonale enheten er angitt som en spesifikk mengde av en standardløsning (for eksempel en IE av tetanusantitoksin = 0,1547 mg av en standardløsning som er lagret i København).

Farmakologi og farmakoterapeutikk (Ny revidert 21 St. Ed.)

5 milligram er hvor mye?

Hva er forskjellen mellom 5 mg og 5 ml?

Folk forveksler ofte to helt forskjellige begreper: milliliter og milligram. Noen tror at dette er det samme. Derfor, la oss forstå.

Først må du avgjøre hvilken doseringsform foran oss.

Faststoffer er dosert i vekt (veid ut) og væsker - volum (målt).

I det første tilfellet er måleenheten gram milligram mikrogram, og i andre - liter milliliter.

Dosering etter vekt

Massemelding:

0,001 - 1 mg (milligram)

0,000001 - 1 mcg (mikrogram)

Måleverktøy for produsenten: Vekter, vekter, vekter (på veieprinsippet er: fjær, spak, manuell, tallerken og andre).

Måleinstrumenter for forbrukeren: I dette tilfellet måles måleenhetens dose av legemidlet. Flere detaljer om dosene vi diskuterte i artikkelen.

Dosering etter volum

Volumbetegnelser:

1 ml - 1 milliliter

Måleverktøy for produsenten: måle- og farmasøytiske pipetter, volumetriske kolber, sylindere, beger, buretter.

Måleverktøy til forbrukeren: kapsler, pipetter, sprøyter, kopper, måleske.

Vi løser:

Hva betyr betegnelse 1.0?

Svar: Dette er en masse av et stoff som veier 1 gram.

Spesifikasjon: Hvis vi snakker om volumet av doseringsformen, vil neste bli betegnelsen - ml, det vil si 1,0 ml (eller bare 1 ml).

Hvordan beregne du riktig mengde dråper?

Ikke-standard enhet for målevolum er en dråpe.

I 1 gram hvor mange milligram?

Dette er en unøyaktig indikator for beregninger, fordi volumet av en dråpe avhenger av de fysiske egenskapene til den doserte væsken.

Til sammenligning: volumet av 1 dråpe alkoholoppløsning er i gjennomsnitt 0,02 ml, og i en vandig løsning kan den variere fra 0,03 til 0,05 ml.

Apotekere og leger bestemte seg for å utpeke et standardmål for denne måleenheten. Det antas at volumet av 1 dråp er 0,05 ml.

Når man foreskriver doseringen av legemidlet i dråpene, forstås det at volumet av en dråp er 0,05 ml. Hvis du har en 1 ml medisinsk sprøyte i hjemmet ditt, kan du enkelt bestemme ønsket mengde medisinering: 2 dråper - 0,1 ml, 3 dråper - 0,15 ml, 5 dråper - 0,25 ml.

Skjeer er også en unøyaktig måleanordning for å bestemme volumet av doseringsformen. Også for dem vedtok volumets symboler.

Notat ved dispensering av flytende doseringsformer:

1 cap. (dråpe) = 0,05 ml

2 cap. = 0,1 ml (vi måler ut med en sprøyte med et volum på 1 ml)

20 cap. (pipette) = 1 ml

1 ts (teskje) = 5 ml

1 d.l. (dessert eller babyske) = 10 ml

1 ss. (spiseskje) = 15 ml

1 ss. (kopp) = i gjennomsnitt 200 ml (briller kommer i forskjellige kapasiteter: fra 110 til 320 ml)

I et av de følgende problemene lærer du hvordan du bestemmer innholdet av det aktive stoffet i doseringsformen, og hvordan du beregner enkelt / daglig doser av legemidlet.

Velsigne deg! Helbred bevisst!

Enda mer i telegramkanalen

Det raske svaret: i 1 g - 1000 mg.

Uansett hva du sier, har vi en tendens til å glemme informasjon fra skoleåret, spesielt hvis vi ikke støter på det på noen måte i løpet av livet. Her, for eksempel, husker du hvor mange milligram er inneholdt i 1 gram?

Hvor mange milligram per gram?

Vel, hvis du husker det, er det folk som har glemt denne informasjonen. Vi vil ikke klandre dem - en person kan ikke holde i hodet alle dataene han en gang mottok. Men vi vil svare på spørsmålet.

Et milligram er en måleenhet for masse i det internasjonale systemet for enheter av SI. Et milligram er en tusendel av et gram (eller en millionste kilo). Det viser seg at 1 g av stoffet inneholder 1000 mg. 1 milligram inneholder i sin tur 0,001 g av stoffet.

Det er det. Men i praksis møtes vi ofte med slike tilfeller, som ofte fører oss til en dumhet. Et enkelt eksempel: du må ta en pille. På emballasjen er det skrevet at vekten av hver tablett er 0,25 g, mens 750 mg er nødvendig. Siden vi allerede vet at ett gram inneholder tusen milligram, oversetter vi bare verdiene. Så er 0,25 g 250 mg. Sett 750 mg fordelt på 250 mg og vi får figur 3. Tre - det er hvor mange tabletter du må ta.

Selvfølgelig kan du oversette alt tilbake. 750 mg er 0,75 g. Tabletten veier 0,25 g. Vi deler 0,75 g med 0,25 g og vi får samme tall - 3. Som du kan se er alt ganske enkelt, men hvis du har noen spørsmål På dette emnet kan du sette dem til oss ved hjelp av kommentarfeltet.

Tips 1: Hvordan konvertere gram til milligram

Når man arbeider med små mengder stoff, brukes en massenhet, for eksempel milligram (mg). Det tusente av et gram kalles et milligram. det vil si et gram inneholder tusen milligram. For å konvertere gram til milligram, er det ikke nødvendig med en kalkulator - ganske grunnleggende kunnskap i aritmetikk.

instruksjon

1. For å konvertere et gram til en milligram, multipliserer antall gram med 1000. Det vil si, bruk følgende primitive formel: Kmg = Kg * 1000, hvor Kmg er antall milligram, Kg er antall gram. Så si at massen av en tablett med aktivert karbon er 0,25 g. Følgelig vil dets masse, uttrykt i milligram, være: 0,25 * 1000 = 250 (mg).

2. Hvis antall gram er et heltall, og deretter omdanne gram til milligram, tildeler du primært tre nuller til den til høyre. La oss si at en tablett askorbinsyre med glukose veier 1 gram. Dette betyr at massen i milligram vil være: 1000.

3. Hvis antall gram er uttrykt i desimalform, flytt deretter desimaltegnet tre sifre til høyre. For eksempel inneholder innholdet av glukose i en tablett askorbinsyre med glukose - 0,887 gram. Følgelig vil mengden glukose i milligramme være 887 mg.

4. Hvis senere et komma er mindre enn 3 sifre, legg til de manglende tegnene med nuller. For eksempel er innholdsfortegnelsen for askorbinsyre i en tablett askorbinsyre med glukose 0,1 gram. I milligram blir det - 100 mg (i henhold til regelen, viser det seg 0100 mg, men ubetydelige nuller til venstre blir kassert).

5. Hvis alle innledende data er gitt i gram, og summen skal presenteres i milligram, blir alle mellomliggende beregninger utført i gram, og milligram oversetter bare resultatet av beregningene. Så la oss si at en tablett av alolol inneholder: - tørrgalle - 0,08 g, - tørket hvitløk - 0,04 g, - neseblader - 0,005 g, - aktivert karbon - 0,025 g. For å beregne: hvor mange milligrame energiske stoffer er inneholdt I en tablett av alolol, legg massene av alle komponentene, uttrykt i gram, og totalt resultatene i milligram: 0,08 + 0,04 + 0,005 + 0,025 = 0,15 (g).15,15 * 1000 = 150 (mg).

Tips 2: Slik konverterer du gram til kilo

Gram er en måleenhet for masse som tilhører et system med metriske tiltak. Et gram er en av de grunnleggende enhetene i GHS betingelsesløsesystem (centimeter, gram, sekund) - mye brukt før vedtak av et internasjonalt målesystem (SI). Det er betegnet som g eller g.

Hvor mange milligram vil være i en milliliter

Kilogramenheten med masseutvikling til den er en av de grunnleggende SI-enhetene, betegnet kg eller kg.

instruksjon

1. Et gram er lik massen på en kubikkcentimeter vann ved en temperatur på maksimal tetthet (4 ° С). Som et mål på kroppsmasse er gram en avledet enhet i et metrisk system. Det er tusendel av en stangmasseenhet - et kilo a. Et kilo ble bestemt (opptil 0,2%) som massen på en kubikkdeimeter (0.001 kubikkmeter) vann ved temperaturen med dens høyeste tetthet. For tiden lagres standardkolonnen på ca. 39 mm høy, laget av en platina-iridiumlegering i 1889, i Paris ved Det internasjonale vikarbyrå for å bestemme massen av et kilo.

2. Et gram er lik tusen kilo a (1 g = 0,001 kg), for å oversette vekten av kroppsmasse, som er gitt i gram, må den multipliseres med 1000.

Beslektede videoer

Vær oppmerksom på!
Konverteringen av gram til milligram brukes hovedsakelig i beregninger relatert til preparering av legemidler og dosering. Når du regner med, vær veldig forsiktig - hver feil med ett desimaltegn vil føre til en tifallfeil.

Hvordan konvertere ml til mg? Hvordan overfører du mg til ml?

Hvordan konverteres ml (milliliter) til mg (milligram)?

Hvordan konvertere mg (milligram) til ml (milliliter)?

Oversettelse mg til ml. Oversettelse ml til mg.

Behovet for å omdanne ml (milliliter) til mg (milligram) og omvendt skjer vanligvis ved beregning av doser av legemidler.

Tenk på noen få tilfeller.

1) Hvis du må beregne mengden mg per ml av en bestemt løsning, må du huske at:

100 ml av en 1% løsning inneholder 1 gram aktiv (aktiv) substans.

Siden 1 gram = 1000 milligram, vil det i 1 ml av en oppløsning med en konsentrasjon på 1% være 1000/100 - 10 mg.

Å overføre ml til mg i dette tilfellet er veldig enkelt - vi legger bare et null til prosentandelen av løsningsinnholdet.

I 1 ml 10% oppløsning inneholder 100 mg.

I 10 ml 10% oppløsning inneholder 1000 mg.

1 ml 15% oppløsning inneholder 150 mg.

2) Et annet alternativ - det er en dose av stoffet i mg (milligram), og vi må overføre denne dosen til en ml sirup eller suspensjon.

I dette tilfellet vil informasjonen i merknaden av stoffet hjelpe oss. Det indikerer hvor mye mg vil bli inneholdt i totalvolumet. For eksempel:

Sumamed Suspension 100 mg / 5 ml - i 5 ml inneholder 100 mg av det aktive stoffet. Så, i 1 milliliter vil være 100/5 = 20 milligram.

Suspensjon Paracetamol 120 mg / 5 ml - her i 5 ml vil være 120 mg, i 1 ml: 120/5 = 24 mg.

Dermed, hvis vi vet dosen i milligram, vil det ikke være vanskelig å oversette det til milliliter - det er nok å vite andelen av aktivstoffet.

Dosen av legemidlet er 15 mg per 1 kg kroppsvekt. For eksempel, hvis vekten er 20 kg, er dosen = 15 * 20 = 300 mg.

Hvis det i notatet til suspensjonen er skrevet at det er 120 mg i 5 ml, så er det mulig å konvertere mg til ml på denne måten:

120x = 300 * 5 -> x = 1500/120 = 12,5 ml.

1 ml inneholder 120/5 = 24 mg, og vi trenger 300. Så divisjon 300 av 24 og få samme 12,5 ml.

3) Hvis det er nødvendig å konvertere ml til mg, vil også informasjon om innholdet av det aktive stoffet hjelpe oss.

For eksempel ble vi foreskrevet 10 ml av en medisinsk suspensjon med en konsentrasjon på 200 mg / 5 ml. Følgelig vurderer vi dosen i mg som følger:

3.5. Narkotika og matematikk: Hvordan beregne dosen medisin

Mye av det du leser nedenfor kan virke rart og til og med støtende. Tross alt er dette "mye" studert i de tre første klassene av vanlig videregående skole.

Likevel kan påminnelser og primitive forklaringer være nyttige, gitt at du skal gjøre beregningene i en spesielt nervøs tilstand på grunn av barns sykdom.

Så, vi vil snakke om hvordan du riktig skal beregne dosen av stoffet for et barn.

Dosen av medisiner foreskrevet for barnet ditt må måles på en måte og kan brukes som måleenheter:

 • masse enheter (gram, milligram, etc.);
 • volumdeler (liter, milliliter, dråpe osv.);
 • spesielle enheter (betinget, biologisk, etc.);
 • enheter av en bestemt doseringsform (tablett, kapsel, ampul, etc.).

Den grunnleggende måleenheten [1] av masse er gram og dens derivater - milligram og mikrogram.

 • gram - g;
 • milligram - mg;
 • mikrogram - mcg.

I 1 g - 1 000 mg eller 1 000 000 mkg.
1 mg - 1000 mcg.

 • 1,0 er gram;
 • 0,001 er et milligram;
 • 0.000001 er en mikrogram.

Den grunnleggende måleenhet for volum er milliliter. Den vanlige liter i hverdagen er sjelden brukt som en dose, men den brukes fortsatt av og til. For eksempel, "volumet av væske som trengs for et rensende emalje er 1 liter" eller "det daglige volumet av infusjonsbehandling er 1,5 liter."

I 1 liter - 1 000 ml.

Volumenheten må angis!

Hvis ikke spesifisert, det vil si 15,0 er ganske enkelt skrevet - det betyr at dette ikke er et volum, men en masse - 15 gram. Hvis vi snakker om millilitere, skal det skrives ved siden av nummer 15 - ml: 15,0 ml.

Vær forsiktig: Den vanligste foreldrefeilen er når MG og ML blir forvirret.

Igjen, vær oppmerksom på, for dette øyeblikket er ekstremt relevant!

Ikke forvirre masse og volum enheter - dette er veldig, veldig viktig!

Når et bestemt stoff foreskrives parenteralt i en viss mengde ml, betyr det at dette volumet måles med en sprøyte for injeksjon av riktig størrelse, eller en flaske med infusjonsoppløsning med passende volummerker vil bli brukt.

Pakninger av moderne, milliliter doserte legemidler til oral administrering inneholder nødvendigvis spesielle måleanordninger: kapsler, pipetter, sprøyter, kopper, måleskjeer.

Hvis det ikke er noe av det slag, og medisinen er fortsatt foreskrevet inni og i ml, bør injeksjonssprøyter eller spesialgraderte målekopper som selges på apotek, brukes til å måle det nødvendige volumet.

Ikke-standard og unøyaktig måleenhet av volumet er en dråpe. Volumet av en dråpe er i stor grad bestemt av de fysiske egenskapene til den dispenserte væsken.

For eksempel er volumet av en dråpe alkoholoppløsning i gjennomsnitt 0,02 ml, og volumet av en dråpe vandig løsning kan variere fra 0,03 til 0,05 ml.

Apotekere og leger i lang tid var enige om at standardapoteket, medisinske måldråper er 0,05 ml.

Dermed er 1 ml = 20 dråper.

Når en løsning av et bestemt legemiddel er foreskrevet til barnet ditt i dråper, og det er en moderne medisin, inneholder pakken vanligvis en spesiell pipette eller flaskehetten er en spesiell dråper.

Hvis det ikke er pipett eller dråpehett, kan du bruke en vanlig medisinsk pipette som selges i et apotek. Hvis mange dråper foreskrives, er det mulig å bruke en disponibel sprøyte for å måle det nødvendige volumet av væske.

Tildelt til 10 dråper - da er det 0,5 ml; 40 dråper - henholdsvis 2 ml.

Du kan til og med bruke formelen:

antall ml = antall dråper delt med 20.

Det viktigste å huske er at når en bestemt medisin er foreskrevet i dråper, og du kan ikke finne ut hva du skal måle disse dråpene, så i slike situasjoner er det tydelig at volumet på en dråpe er 0,05 ml. Og det betyr at du med en 1 ml medisinsk sprøyte i huset ditt kan enkelt og nøyaktig bestemme ønsket mengde medisin: 2 dråper - 0,1 ml, 3 dråper - 0,15 ml, 5 dråper - 0,25 ml og så videre

Enda mer standard (sammenlignet med dråper) er volummålingsenheter forskjellige husholdningsskjeer, som noen ganger (men færre og ofte) brukes til dosering av lavaktive og relativt sikre medisiner.

Standard skjeervolum i ml:

 • teskje - 5 ml;
 • dessert skje - ca 10 ml (det er ingen uniform standard);
 • spiseskje - i CIS-landene - 18 ml, i USA, Canada - 15 ml, i Australia - 20 ml;

I noen land brukes et slikt konsept som en babyske.

For å fullstendig lukke emnet kjøkkenredskaper for å måle volumet, tenk på glasset. Doseringsglass som er mer akseptert i matlaging, men noen ganger brukt i medisin for å måle volumet av infusjoner, avkok, skyll, etc.

Den aktive ingrediensen er i et flytende legemiddel ved en bestemt konsentrasjon. Den numeriske verdien av denne konsentrasjonen reflekteres i et slikt tilsynelatende åpenbart, men ikke alltid klart uttrykk, i prosent av løsningen.

Uttrykket "5% løsning av askorbinsyre" ser ikke komplisert og mystisk ut i det hele tatt. Likevel bør det bli gitt noen avklaring for endelig å dotere den.

Så det er vanlig å vise konsentrasjonen i farmakologi som antall massemengder per volumdel. Således betyr uttrykket "1% løsning" at 1 g av det aktive stoffet er i 100 ml væske.

I de fleste tilfeller måles volumet av væske som er tildelt et barn i milliliter. Derfor omberegner vi:
100 ml - 1 g;
10 ml - 0,1 g;
1 ml - 0,01 g.
0,01 g er 10 mg. Det er en logisk konklusjon: I 1 ml 1% oppløsning inneholder 10 mg aktiv ingrediens.

Det viser seg at det ikke er vanskelig å beregne den nødvendige mengden aktiv substans i et volum på en enhet (i 1 ml). For dette trenger du bare å legge til et null til antall prosent.

 • i 1 ml 5% askorbinsyreoppløsning - 50 mg ascorbinka;
 • i 1 ml 50% oppløsning av dipyron - 500 mg dipyron;
 • 1 ml av en 0,1% løsning av loratadin - 1 mg loratadin;
 • i 1 ml 66,7% laktuloseoppløsning - 667 mg laktulose;
 • i 1 ml 0,05% klorhexidinoppløsning - 0,5 mg klorhexidin...

Produsenter av barns doseringsformer er svært skeptiske til foreldrenes matematiske ferdigheter. Instruksjonene kan lese "loratadin 0,1% løsning", men pakningen vil bli vist med store bokstaver: "loratadin 1 mg / 1 ml" eller "loratadin 5 mg / 5 ml."

En stor mengde flytende medisiner er tilgjengelig i forskjellige konsentrasjoner. I 1 ml paracetamolsuspensjon kan det være 20, og kanskje 50 mg: "120 mg / 5 ml" eller "250 mg / 5 ml" vil bli skrevet på esken med suspensjonen. Apotekarbehandleren vil ikke kunne slippe ut riktig, og moren vil ikke kunne gi barnet paracetamol riktig, gitt i en dose på "5 ml suspensjon" - du må vite hvilken konsentrasjon av suspensjon som er aktuelt. Når det er gitt væske til barnet ditt, er det derfor viktig å være sikker på at du ikke bare vet navnet på løsningen, men også konsentrasjonen!

Situasjonen når legen foreskriver en løsning, sirup, suspensjon, etc., men ikke indikerer konsentrasjonen, er imidlertid mulig.

For eksempel produseres laktulose sirup av nesten alle produsenter i form av en 66,7% løsning. Og da legen skrev: "Laktulose sirup 5 ml om morgenen før frokost", så er det ingen feil.

Et annet alternativ: Dette er et legemiddel som er utpekt under et bestemt handelsnavn.

Et eksempel på en slik avtale: "nurofen for barn, suspensjon, ved en temperatur over 39 ° C, 10 ml innsiden." Suspensjon kalt "nurofen for barn" er bare tilgjengelig i en konsentrasjon - 100 mg / 5 ml. Derfor er alt skrevet riktig, det er umulig å gjøre en feil.

Et annet spørsmål er at apoteket kan fortelle deg noe som følger: "Vi har nå ikke nurofen for barn i suspensjon. Vi har en annen medisin, men som en del av ibuprofen, som i nurofen, og dette er et annet - bare i tabletter på 0,4. Alt annet er i regionens sentrum, bussen i morgen morgen... "

Og så teller du:

- 10 ml med en konsentrasjon på 100 mg / 5 ml - dette betyr at vi ble foreskrevet 200 mg.

Og i en tablett på 0,4 - dette er 400 mg.

Så, vi vil overtale Masha til å svelge en halv pille...

Et annet viktig punkt. Kunnskap om konsentrasjon er nødvendig ikke bare når legemidler tas oralt og doseres i ml. For lokal bruk og dosering med dråper - dette er ikke mindre relevant.

Og hvis "xylometazolin 2 faller i hver nesebor 3 ganger om dagen" foreskrives, før du drypper, er det nødvendig å avklare på forhånd hva slags xylometazolin er 0,1% eller 0,05%?

Konsentrasjonen av det aktive stoffet i dermatologiske midler er også indikert med prosentandeler, men det er ingen spesifisitet her. Derfor, hvis det står "hydrokortison salve 1%", betyr dette at 1 ml av denne salven inneholder 10 mg hydrokortison. Men akkurat som med paracetamolsuspensjon, kan man ikke bare skrive "hydrokortison salve", siden denne salven er 0,5%, 1%, 2,5%.

Nå om dosering ved hjelp av spesielle enheter. Når det gjelder bestemte doseringsenheter, er nummeret på disse enhetene knyttet enten til en volumenhet eller til en bestemt pakke eller doseringsform. Og dette forholdet må nødvendigvis forklares!

Det er derfor viktig å være klar over at det er nøyaktig 40 enheter eller 100 enheter av stoffet som er inneholdt i 1 ml insulinoppløsning.

Det er nødvendig å vite at i denne pillen med pankreatin inneholder en dose som er lik 10.000 enheter lipase. Det er 10 000, ikke 40 eller 25.

Det er viktig å vite at det er i dette sterile hetteglasset at 500 000 enheter benzylpenicillin natriumsalt er funnet.

Igjen vil jeg understreke at når noe er tildelt i enheter, er det avgjørende å avklare i hvilken grad, hvor hetteglass, hvor kapsel nøyaktig dette antall enheter er inneholdt.

Bruk av en bestemt doseringsform som en doseringsenhet er fulle av enorme vanskeligheter og en rekke feil.

I samme pille av samme farmasøytiske middel kan det være en annen mengde aktiv ingrediens. For eksempel kan i en tablett av paracetamol være 80, 120, 125, 200, 285, 325, 500 eller 564 mg. Det er åpenbart at ingen kan selge riktig på apotek eller gi barn paracetamol, foreskrevet i en dose av "1 tablett".

Derfor bør ved siden av navnet på legemidlet og den valgte doseringsformen angis mengden av aktiv ingrediens i dette bestemte foreskrevet til en bestemt pasientdoseringsform.

Indikasjonen av en bestemt tablett eller kapsel, i fravær av informasjon om innholdet av det aktive stoffet, kan i noen tilfeller være begrunnet av det faktum at det ikke er noe valg av tabletter av dette bestemte legemidlet.

Dette er mulig hvis:

 • Legemidlet er bare tilgjengelig i denne doseringsformen med en strengt definert mengde av den aktive substansen. For eksempel er ornidazol tilgjengelig i tabletter på 0,5. Det finnes ingen andre piller. Du vil ikke forveksle;
 • stoffet er foreskrevet under varenavnet, og en bestemt produsent utgiver det bare i denne doseringsformen - det er ikke noe valg. For eksempel inneholder en tablett med suprastin alltid 0,025 kloropyramin. Derfor, hvis suprastin er foreskrevet, en tablett to ganger om dagen, vil du ikke gå galt;
 • stoffet er en strengt definert, beskyttet av handelsnavn kombinasjonen av visse ingredienser. For eksempel dekatilen, pastiller. Det er ingen andre decatilener. Du vil ikke forveksle.

Vi vet allerede at den optimale måten å dispensere medisiner til barn, er basert på forholdet mellom dosen og barnets vekt.

Tenk på finesser av slik dosering på eksemplet på de mest populære barns antipyretiske midler - paracetamol.

Fra punkt 2.1. Vi vet at en enkelt dose paracetamol er 10-15 mg / kg.

Vi har et barn som veier 15 kg. Dermed varierer en enkelt dose av legemidlet fra 150 (10 x 15) til 225 (15 x 15) mg.

Vi kjøpte en suspensjon på 120 mg / 5 ml. Dette betyr, i en ml - 24 mg. Og vi trenger fra 150 til 225. Derfor er vår enkeltdose omtrent 6,2-9,3 ml.

Vi kjøpte en suspensjon på 250 mg / 5 ml. Dette betyr, i en ml - 50 mg. Og vi trenger fra 150 til 225. Derfor er vår enkeltdose - 3-4,5 ml.

Vi kjøpte 200 mg tabletter. Og vi trenger fra 150 til 225. Derfor er vår enkeltdose - 1 tablett.

Vi kjøpte 325 mg tabletter. Og vi trenger fra 150 til 225. Derfor er vår enkeltdose en halv pille.

La oss nå håndtere den daglige dosen av samme parasittamol. Hvis det foreligger bevis, kan dette legemidlet gis gjentatte ganger innen en dag, men ikke mer enn 4-5 ganger, og det er svært viktig at intervallet mellom doser er minst 4 timer.

Alt samme barn - kroppsvekt på 15 kg. Maksimal daglig dose av legemidlet må under ingen omstendigheter overstige 60 mg / kg. Dette betyr at vår baby ikke kan være mer enn 15 x 60 - 900 mg per dag.

Vi kjøpte en suspensjon på 120 mg / 5 ml. Dette betyr, i en ml - 24 mg. Og vi trenger ikke mer enn 900. Så er vår maksimale daglige dose 37,5 ml (900/24).

Vi kjøpte en suspensjon på 250 mg / 5 ml. Dette betyr, i en ml - 50 mg. Og vi trenger maksimalt 900 per dag. Derfor bør vår daglige dose ikke overstige 18 ml (900/50).

Vi kjøpte 200 mg tabletter. Så kan man ikke ta mer enn fire piller per dag.

Vi kjøpte 325 mg tabletter. Dette betyr at vår maksimale daglige dose er 2 tabletter og tre fjerdedeler flere piller.

Allerede dette er vår oppføring viser at det er ganske enkelt å gjøre et rasjonelt valg av doseringsformen ved å vite vekten og den nødvendige enkelt / daglig dose. Åpenbart gir 3 ml av suspensjonen i de fleste tilfeller mye lettere enn 10 ml eller en halv tablett. Derfor, for et barn med en masse på 15 kg, vil den optimale doseringsformen av paracetamol kanskje være en suspensjon på 250/5 ml.

Enda mer indikativ i dette aspektet er valg av optimal dose paracetamol for rektal administrering.

Det er kjent at ved bruk av suppositorier er en enkelt dose paracetamol høyere enn når den tas oralt og er 20-25 mg / kg. Således bør et barn som veier 10 kg, få et lys inneholdende 200-250 mg. Vi går til apoteket, og det viser seg at paracetamollys som inneholder det aktive stoffet i mengden 50, 80, 100, 125, 150, 250, 300, 500, 600 og til og med 1000 mg er kommersielt tilgjengelige. I vår situasjon er det mest logisk å kjøpe stearinlys på 250 mg og bruke dem med en minimumsbelastning for barnets psyke. Men man kan ikke vite alt dette og scoff på et barn ved å skyve to 100 mg stearinlys inn i det, eller scoff i seg selv, og prøver å kutte ut halvparten av 500 mg stearinlys fra stearinlyset.

Vi legger også merke til at en omhyggelig undersøkelse av arket med medisinske forskrifter i mange tilfeller vil tillate deg å spare betydelige midler.

Eksempeloppdrag: "azitromycinsuspensjon. 200 mg en gang daglig, en halv time før måltider, 3 dager på rad. " Vi går til apoteket, og det viser seg at antibiotika azitromycin i suspensjon selges i følgende pakker:

 • pulver til suspensjon 100 mg / 5 ml, hetteglass 20 ml;
 • pulver til suspensjon 200 mg / 5 ml, 15 ml hetteglass;
 • pulver til fremstilling av suspensjon 200 mg / 5 ml, hetteglass 30 ml;
 • pulver til fremstilling av suspensjon 200 mg / 5 ml, flaske 20 ml.

Det er klart at det optimale valget i vår situasjon er 200 mg / 5 ml, en 15 ml flaske er akkurat nok til det foreskrevne behandlingsforløpet. Enhver annen emballasje er ikke økonomisk levedyktig: enten må du kjøpe den, eller den vil forbli.

Dessverre er det ofte en situasjon når legen rett og slett ikke har tid til å overvåke det raskt skiftende apoteket. Og i dette tilfellet er slike avtaler helt mulig: "loratadin 5 mg 1 gang per dag i 2 uker." Dette er selvfølgelig feil, men en veldig liten foreldres intellektuelle innsats løser problemet.

Så kommer vi til apoteket. - Vi trenger loratadin, 5 mg.

Det viser seg at loratadin er tilgjengelig i tabletter på 10 mg, så vel som i sirup eller suspensjoner - 1 mg / 1 ml.

5 mg er en halv tablett eller 5 ml sirup. Vi ønsker ikke å dele tablettene, og selv med å svelge tablettene har vi et problem med våre krummer, slik at vi får væske-velsmakende og gi det legen foreskrev...

Forresten, før du kjøper, utfører vi enkle beregninger: 5 ml per dag, og i 2 uker, dette er 5 x 14 - det viser seg at 70 ml er nødvendig for et behandlingsforløp. Og hvor mye er det i flasken? Vi er interessert: Det viser seg at i ett hetteglass med sirup eller suspensjon av loratadin kan det være 30, 50, 60, 100, 120 og 150 ml. Sannsynligvis den mest rasjonelle å kjøpe en flaske på 100 ml - vennligst gi...

Og det siste jeg vil gjerne oppmerksom på. Når en lege foreskriver piller som skal deles, er dette enten angitt med ord (halv, tredje, kvart) eller brøkdel: 1/2, 1/3, 1/4.

Og hvis det står "kalsiumglukonat 0,5" - dette er ikke en halv pille (!), Dette er et halv gram - 0,5 g.

0,25 er ikke en kvart tablett, den er 0,25 g.

[1] I det følgende, når vi sier uttrykket "grunnenhet", mener vi enheten, den grunnleggende fra utsagnet for dosering av narkotika. Det er at vi vet at fra grunnsynet til det internasjonale systemsystemet (International System, SI) er den grunnleggende massenheten kilo (kg), og standard volumenhet er kubikkmeter (m 3).

Lære å telle riktig: Hvor mange milligram per milliliter

Vanligvis måler volum og lengde de som studerer de fysiske eller kjemiske grunnleggende lovene, der det er nødvendig å konvertere en måleenhet til en annen. Tenk på det viktige spørsmålet om fysikk - systemet for å konvertere milligram til milliliter og tilbake.

Definisjon av begreper

I samsvar med den internasjonale klassifiseringen av oversettelse forstås et milligram som 1/1000 gram eller 1/1000 000 a kilo.

Det er en massemåleenhet og kan ikke være fullverdig av en milliliter på grunn av forskjellig volum og tetthet av et stoff. I den internasjonale standardiseringen er den betegnet som "mg", mens forkortelsen "mg" aksepteres i Russland.

100 mg er 1/10 gram, men påføres vann, nesten ti tusen ganger mindre enn en liter vann. Dette faktum er viktig å vurdere når du bruker det internasjonale overføringssystemet fra en vektenhet til en annen, men det er best å bruke spesialkortskort. De tillater tid å gjenta oversettelsestabellen.

Oversettelsesregler

Fra fysikkursen vet vi at den riktige oversettelsen fra en måleenhet til en annen bare er mulig takket være et slikt konsept som stoffets tetthet. Dette gjelder også funksjonene ved konvertering av mg til ml.

Praksis viser at 1 mg tilsvarer en kubikkcentimeter. Men vekten av flytende stoffer er ikke helt sammenlignbar med vekten av faste stoffer. For eksempel avhenger volumet av en væske av densiteten av stoffet i flytende tilstand.

Tetthet varierer sterkt av hvilket materiale som brukes til analyse. Alle data for oversettelse finnes i standardtabellfunksjonen, som er tilgjengelig i en hvilken som helst skole lærebok av fysikk.

For å utføre overføringen nøyaktig (for å bestemme 5 ml - dette er hvor mange gram), må du følge de følgende trinnene:

 1. Med tanke på at en milliliter ikke alltid samsvarer med et milligram, er det eneste unntaket vann og deretter omtrentlig.
 2. Et gram delt med kubikkcentimeter skal konverteres til en milligram divideres med en millimeter i en terning.
 3. Tenk på at noen væsker kan være mye tyngre enn vanlig vann, for eksempel: kvikksølv og andre væsker.

Hvis du vil vite hvor mange milligram per milliliter av en viss væske, for eksempel vann.

Dette er interessant! Einsteins spesielle relativitetsteori: korte og enkle ord

Ovenfor sa vi at vekten av vann er sammenlignbar med vekten av et fast stoff, som forklares av tetthetsverdiene. 1 ml vann er lik tusenvis av liter, akkurat som 1 milligram er bare tusendel av et gram.

Tettheten av rent vann - 0, 997 kg per kubikkmeter. For å kunne svare på spørsmålet om hvordan man skal konvertere milligram til milliliter, tar de seg til standardsystemet for konvertering av måleenheter, som de studerer i videregående skole.

For å vite hvor mye mg er inneholdt i mg, er det viktig å forstå forholdet mellom tabellparametere og strenge overholde alle dataene.

Tabellen viser hovedindikatorene for medisinske verdier ved konvertering fra en enhet til en annen.

Hvor mange milligram vil være i en milliliter

Hvor mange milligram vil være i en milliliter

Ofte i hverdagen (på kjøkkenet, i garasjen, i landet) må vi konvertere milligram til milliliter. Faktisk er denne oversettelsen vanligvis ikke vanskelig. Selv om folk ofte forveksler disse to verdiene, og ofte legger et likestilling mellom dem. Dette er absolutt umulig å gjøre, spesielt når det er nødvendig å beregne doseringen av stoffet. La oss finne ut det i rekkefølge.

Hva er 1 milligram

Et milligram er et internasjonalt mål på vekten av ethvert stoff, fra gassformig til fast stoff. Brukes i Russland og de fleste andre land. En milligram (mg) er et tusen av gram og en millionste kilo.

Hva er 1 milliliter

Milliliter er et internasjonalt volummål, og i levekår er det oftest brukt til å måle væske- og bulkprodukter. På medisinsk slang kalles "kube". En milliliter er lik en kubikkcentimeter og en tusen liter.

Hvordan konvertere milligram til milliliter

Ofte er konverteringen av milligram til milliliter laget for flytende, noen ganger bulkfaststoffer.

For dette trenger du å vite dens tetthet.

Hva er tetthet

Tetthet eller spesifikk tyngdekraft er en fysisk mengde som reflekterer forholdet mellom masse til volum av et stoff, vanligvis betegnet med bokstaven P (p). I hverdagen utsettes tetthet ofte i gram per cm kubikk (g / cm kubikk) eller gram pr. Liter (g / l). Vanskeligheten av rent vann, for eksempel, er 1 g / cm3. eller 1000 g / l.

Derfor teller antall milligram i 1 milliliter vann og i svake løsninger basert på det er ganske enkelt - 1000 mg. For å bestemme tettheten av andre stoffer, er det spesielle tabeller.

Tetthetstabell

For å konvertere milligram til milliliter, trenger vi et slikt bord og en kalkulator. Ta tettheten av noe stoff, uttrykt i g / cm terning. Beregningen er laget i henhold til formelen:

Vml = Qmg x p / 1000, hvor:

 • Vml - volumet av materiale i milliliter.
 • Qmg - vekten av materialet i milligram.
 • p er tettheten av materialet i gram / cm kube.

For eksempel må vi bestemme hvor mye i milliliter har 10 mg honning.

Vi finner i tabellen ønsket stoff, vi bestemmer dens tetthet. Honningstetthet 1,35 g / cm cu. Erstatter i formelen:

Vml = 10 x 1,35 / 1000 = 0,0135 ml. Følgelig vil 1 mg honning ta et volum på 0,00135 ml.

Hvis du har hånden, var tetthetstabellen, uttrykt i gram pr. Liter, må du bruke følgende formel:

Det kan være nødvendig å utføre omvendt tiltak - for å konvertere milliliter til milligram. For å gjøre dette trenger vi igjen et bord og en kalkulator. Formelen for beregningen vil nå se slik ut:

 • Qmg = Vml x p x 1000 - for tetthet, uttrykt i gram per kubikkcentimeter.

For eksempel må vi vite hvor mye 75 ml alkohol veier i mg.

Vi vender oss til bordet, finner tettheten av ønsket stoff i g / cm kube, erstatt verdiene i formelen:

 • Qmg = 75 ml x 0,80 x 1000 = 60000 mg.

Hvis tetthetsverdiene i tabellen er i gram pr. Liter, ser formelen slik ut:

 • Qmg = Vml x p.

For vårt eksempel får vi:

 • Qmg = 75 ml x 800 = 60000 mg.

Hvis det ikke forelå noen tabeller, kan stoffets tetthet bestemmes uavhengig. For å gjøre dette trenger du en skala (jo mer presist, jo bedre), måleutstyr og en kalkulator.

Du kan bruke hvilken som helst beholder med et kjent volum som målefat - en glassburk, et kuttglass, en målebøtte etc. For et flytende produkt med lite volum (opptil 20 ml) kan du bruke en medisinsk sprøyte.

Din oppgave er å måle volumet med målt kapasitet i milliliter så nøyaktig som mulig og veie det målte stoffet i gram. Videre bør vekten av produktet fordeles på volum. Som et resultat får du tettheten:

 • p = Qmg / Vml.

Vel, bruk deretter formelen for beregningen, uttrykt i g / cm kube.

Når matlaging er, er det ikke nødvendig med større nøyaktighet, slik at du kan bruke et slikt volummål som en skje. Det er kjent at volumet av spiseskje er ca 15-18 ml, og volumet av en teskje er ca 6 ml. Det gjenstår nå å finne ut hvor mye dette volumet veier. Se tabellen:

Hvor mange i 1 (en) ml (milliliter) mg (milligram)?

Fortell meg hvor mye i 1 (en) ml (milliliter) mg (milligram). Og også interessert i mengden i 1 (en) liter milliliter (ml) og i 1 kubikkmeter liter.

I en (1 ml) milliliter destillert vann passer et antall tusen milligram (1 g). Hvis vi teller milligram medikamenter i ampuller, beregner vi det

Eksempel: Et volum på 2 ml ampulle med en oppløsning på 50% analgin.

Hvor mange ml medisin i en slik ampulle? 2 * 50 * 10 = 1000 mg

For å kunne svare på spørsmålet, må du finne ut hva milligram er og hva milliliter er.

Et milligram er en måleenhet for masse. 1 mg = 0,001 g.

Milliliter er en måleenhet for volum. 1 ml = 0,001 l.

Enhetskonvertering

For å konvertere milliliter til milligram, bruk følgende formel:

Kml = Kmg x Ro / 1000, hvor

 • Kmg - antall milligram;
 • KML - antall milliliter;
 • Ro er tettheten g / cm3.

Figuren under viser tettheten av noen stoffer:

Fra formelen er det klart at omdannelse av milliliter til milligram krever å vite tetthet av et stoff. For eksempel, å vite tettheten av vann, kan formelen forenkles:

For eksempel vil i 1 ml vann være 1000 mg.

Det er også lignende spørsmål om Vovet:

10 milligram er hvor mange milliliter

Dette spørsmålet kan ikke besvares spesifikt. Tross alt, masse og volum ikke alltid sammenfaller numerisk, og det er vanskelig å balansere verdiene. Trenger å vite mer og tetthet.

Formelen for beregningene: V = m / p (volum er lik masse fordelt på tetthet). Å vite tettheten du kan telle.

Det er ikke helt klart hva forfatteren av spørsmålet mente. Jeg vil fortelle deg hvordan de beregner antall milligram medisin per milliliter oppløsning (innholdet i ampullen).

For eksempel: en ampul, analgin; inneholder 2 milliliter-50% løsning. Hvor mange milligram angir analgin; i en ampulle? Det beregnes med formelen: milliliter *% * 10 = milligram. Dermed er 2 ml * 50% * 10 = 1000 milligram eller 1 gram. Det vil si i 2 ml av en 50% løsning av analgin; " inneholder 1000 milligram av stoffet sitat; analginquot;. Og i en milliliter, henholdsvis 500 milligram.

I følge denne formelen for å telle milligram av løsning, trenger du bare å vite% av løsningen.

Sly og interessant spørsmål. Egentlig c.

Ofte i hverdagen (på kjøkkenet, i garasjen, i landet) må vi konvertere milligram til milliliter. Faktisk er denne oversettelsen vanligvis ikke vanskelig. Selv om folk ofte forveksler disse to verdiene, og ofte legger et likestilling mellom dem. Dette er absolutt umulig å gjøre, spesielt når det er nødvendig å beregne doseringen av stoffet. La oss finne ut det i rekkefølge.

Hva er 1 milligram

Et milligram er et internasjonalt mål på vekten av ethvert stoff, fra gassformig til fast stoff. Brukes i Russland og de fleste andre land. En milligram (mg) er et tusen av gram og en millionste kilo.

Hva er 1 milliliter

Milliliter er et internasjonalt volummål, og i levekår er det oftest brukt til å måle væske- og bulkprodukter. På medisinsk slang kalles "kube". En milliliter er lik en kubikkcentimeter og en tusen liter.

Hvordan oversette milligram til.

Vanligvis måler volum og lengde de som studerer de fysiske eller kjemiske grunnleggende lovene, der det er nødvendig å konvertere en måleenhet til en annen. Tenk på det viktige spørsmålet om fysikk - systemet for å konvertere milligram til milliliter og tilbake.

Definisjon av begreper

I samsvar med den internasjonale klassifiseringen av oversettelse forstås et milligram som 1/1000 gram eller 1/1000 000 a kilo.

Det er en massemåleenhet og kan ikke være fullverdig av en milliliter på grunn av forskjellig volum og tetthet av et stoff. I den internasjonale standardiseringen er den betegnet som "mg", mens forkortelsen "mg" aksepteres i Russland.

100 mg er 1/10 gram, men påføres vann, nesten ti tusen ganger mindre enn en liter vann. Dette faktum er viktig å vurdere når du bruker det internasjonale overføringssystemet fra en vektenhet til en annen, men best av alt.

For de som alltid forvirrer milligram og milliliter.

Dette er en svært vanlig feil ikke bare blant vanlige borgere, men også blant spesialister, så jeg bestemte meg for å ta opp dette emnet og løse dette problemet en gang for alle, i hvert fall på skalaen til denne gruppen))

En milligram (mg) er en måleenhet for masse. Tusenvis av gram, millioner av et kilo.

Milliliter (ml) er en måleenhet for volum. Tusenthet av en liter. 1 ml = 1 cm ^ 3 (slang: kuber), 11 = 1 dm ^ 3.

Sprøyter er milliliter og ikke milligram, dosen i tabletter eller kapsler beregnes ikke i milliliter, men i milligram eller gram. En milliliter kan ALDRI svare til milligram.

For å konvertere ml-mg må du vite tettheten (po) av et stoff. Unntaket er bare DIST. VANN, siden tettheten av dist. vann er 1g cm ^ 3. 1 ml destillert vann veier 1 g.

PS en annen nyttig en.

Svært ofte i hverdagen (på kjøkkenet, i garasjen, i feltet) må vi konvertere milligram til milliliter. Faktisk er denne oversettelsen vanligvis ikke vanskelig. Selv om folk ofte forveksler disse to verdiene og ofte likestiller dem. Dette kan ikke gjøres kategorisk, spesielt når det er nødvendig å beregne dosen av medisinen. La oss ta en titt på dette.

Hva er 1 milligram?

Et milligram er et internasjonalt mål på vekten av ethvert stoff, fra gassformig til fast stoff. Brukes i Russland og i de fleste andre land. 1 milligram (mg) tilsvarer en tusen av gram og en millionste kilo.

Hva er 1 milliliter

Milliliter er en internasjonal indikator for volum, i hverdagen er det oftest brukt til å måle væske og bulkprodukter. I medisinsk jargong kalles dette en "terning". En milliliter tilsvarer en kubikkcentimeter og en tusen liter.

Hvordan konvertere milligram til milliliter

For å konvertere milligram til milliliter, trenger vi et bord og en kalkulator. Vi tar tetthetsverdien av noe stoff, uttrykt i g / cm3. Beregnet med formelen:

Vml QMG = x p / 1000, hvor:

Vml: materialvolum i milliliter. Qmg er vekten av materialet i milligram. p er tettheten av materialet i gram pr. kubikkcentimeter

For eksempel må vi avgjøre hvor mye i milliliter inneholder 10 mg honning.

Vi finner ønsket stoff i tabellen, bestemmer dens tetthet. Tettheten av honning er 1,35 g / cm3. Erstatt den i formelen:

Vml = 10 x 1,35 / 1000 = 0,0135 ml. Følgelig vil 1 mg honning ta et volum på 0,00135 ml.

Hvis du har en tetthetstabell uttrykt i gram per liter, bør du bruke denne formelen:

Det er nødvendig å invertere effekten til å konvertere milliliter til milligram. For dette trenger vi et bord og en kalkulator igjen. Formelen for beregningen vil se slik ut:

QMG = Vml x p x 1000 - for tetthet.

Mye av det du leser nedenfor kan virke rart og til og med støtende. Tross alt er dette "mye" studert i de tre første klassene av vanlig videregående skole.

Likevel kan påminnelser og primitive forklaringer være nyttige, gitt at du skal gjøre beregningene i en spesielt nervøs tilstand på grunn av barns sykdom.

Så, vi vil snakke om hvordan du riktig skal beregne dosen av stoffet for et barn.

Dosen av medisiner foreskrevet for barnet ditt må måles på en måte og kan brukes som måleenheter:

masse enheter (gram, milligram, etc.); volumdeler (liter, milliliter, dråpe osv.); spesielle enheter (betinget, biologisk, etc.); enheter av en bestemt doseringsform (tablett, kapsel, ampul, etc.).

Den grunnleggende måleenheten [1] av masse er gram og dens derivater - milligram og mikrogram.

Svært ofte i hverdagen (på kjøkkenet, i garasjen, i landet) må vi konvertere milligram per milliliter. Faktisk er denne oversettelsen vanligvis ikke vanskelig. Selv om folk ofte forveksler disse to verdiene og ofte likestiller dem. Dette kan ikke gjøres kategorisk, spesielt når det er nødvendig å beregne doseringen av legemidlet. La oss se i rekkefølge.

Hva er milligram

En milligram er et internasjonalt mål for stoffets vekt, fra en gass til en annen. Brukes i Russland og de fleste andre land. En milligram (mg) er lik en tusen av et gram og en millionste kilo.

Hva er milliliter

Milliliter er en internasjonal indikator for volum, i hverdagen er det oftest brukt til å måle væske og bulkprodukter. På medisinsk slang kalles "kube". En milliliter er lik en kubikkcentimeter og en tusen liter.

Hvordan konvertere milligram til milliliter

Dette spørsmålet kan ikke besvares spesifikt. Endelig er masse og volum ikke alltid enige numerisk, og verdiene er vanskelige å utjevne. Vi trenger å vite mer og tetthet

Formelen for beregning :. V = m / p (volum er lik divisjon med massetetthet). vet tettheten du kan finne.

Det er uklart hva spørsmålet er. Jeg vil fortelle deg hvordan du skal beregne antall milligram av stoffet per ml oppløsning (ampullinnhold).

For eksempel: ampul Analgin; inneholder 2 milliliter-50% løsning. Hvor mange milligram analgin; i ampullen? Beregnet ved å bruke formelen: milliliter *% * 10 = milligram. Så, 2 ml * 50% * 10 = 1000 milligram eller 1 gram. Det vil si i 2 ml av en 50% vandig løsning av "analgin"; inneholder 1000 mg av stoffet "analgin". Og i en milliliter eller 500 mg.

Ved å bruke denne formelen til å beregne et milligram av en løsning, trenger du bare å vite% løsningen.

Et lumsk og interessant spørsmål. Faktisk måler milligram vekt og i milliliter volum.

Dette spørsmålet kan ikke besvares spesifikt. Til slutt er masse og volum ikke alltid sammenfallende numerisk, og verdiene er vanskelig å sammenligne. Du bør også vite tettheten.

Formelen for beregningen: V = m / p (volum er lik masse dividert med tetthet). Kjenn tettheten som du kan telle.

Det er ikke helt klart hva forfatteren av spørsmålet mente. Jeg vil fortelle deg hvordan du skal beregne antall milligram medisin per ml oppløsning (ampullinnhold).

For eksempel: ampul Analgin; inneholder 2 ml 50% løsning. Hvor mange milligram av "analgin"; i en blister? Beregnet ved å bruke formelen: milliliter *% * 10 = milligram. Derfor er 2 ml * 50% * 10 = 1000 milligram eller 1 gram. Det vil si i 2 ml av en 50% vandig løsning av "analgin"; inneholder 1000 milligram av stoffet "analgin". Og i en milliliter, henholdsvis 500 mg.

Ifølge denne formelen, for å beregne et milligram av løsningen, trenger du bare å vite løsningen%.

I foreldringsdelen på spørsmålet Hvor mye er en milligram, milliliter? Svar fra Oksana ShevchenkoGrazhdane, hva er du! Forgift barnet! 1 kg = 1 l, 1 g = 1 ml (for vann) og mg er tusendel av et gram, dvs. i 1 ml vann -1000 mg! Dette er et skoleprogram. Det finnes tabletter: i en - 50 mg, deretter 100, eller til og med 500. Det skal angis på pakken.

Omdannelsen av milligram til millilitere gjøres vanligvis for væsker og masse (stoffer, kjemiske reagenser). Massen av stoffet dividert med referanseværdien av tettheten. Derfor er den oppnådde volumverdien i kubikkmeter numerisk lik den ønskede volumverdien i milliliter. I gram måles kroppsvekten i en hvilken som helst fysisk tilstand, og i milliliter - volumet av væske. Ikke glem måleenhetene! Den resulterende verdien vil bestemme forholdet mellom masse av et stoff i gram til volumet i milliliter.